Förgyllare Jonny Hammar flyttar verksamheten till Stockholm från och med 2016-09-01.

Den nya adressen är:

Förgyllare Jonny Hammar
Tussmötevägen 189
122 64 Enskede

Mobilnummer: 0704-940544
E-post: forgyllare@jonnyhammar.se